มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2561 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส ว่า ปีนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กำหนดจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและเยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนในชุมชน อาทิ การแข่งขันจับปลามาราธอน แข่งขันถอนกล้า แข่งขันจับหมู แข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม ตลอดจนการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มมส

c9c209bd863a62df0220ea41a3c812ba.jpg

06a073544c46e224f0856385b8456004.jpg

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*