มรภ.สงขลารับสมัครนศ. ถึง18พ.ค.นี้

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โดยในส่วนของ มรภ.สงขลา มีคณะและโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ อาทิ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ การพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม ภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เปิดจำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 พ.ค. และเปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและตรวจสอบหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค. นอกจากนั้นยังรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพอร์ทฟอลิโอ (Portfolio) รอบ 2 ในคณะต่างๆ สนใจสามารถสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ของ http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-22 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*