มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-10เม.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษา ป.โท หรือ ป.เอก จากคณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยหรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 32 ชั้น 4 ภายในวันที่ 20 มี.ค.-10 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*