มวล.จับมือกฟภ.ประหยัดพลังงาน

“มวล.ร่วมกับ กฟภ. ลงนามความร่วมมือโครงการบริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ในระยะยาว”

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนและนายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระหว่างมวล.และ กฟภ.  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ ทั้งด้านบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดผลประหยัดแก่หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของพลังงาน รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน และสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย

“โครงการประหยัดพลังงานยังเป็นส่วนหนึ่งโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการโครงการไประยะหนึ่งแล้วพบว่าสามารถประหยัดไฟฟ้าลงได้ประมาณ 10 % และในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าจะจำนวนมาก โดยจะเพิ่มขึ้นอีก 6 ถึง 7 เท่าของที่ใช้อยู่  เพราะฉะนั้นหากมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าไว้ก่อน ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้มาก” ศ.ดร.สมบัติ กล่าว

ด้านนายสมพงษ์  กล่าวว่า  มวล. และ กฟภ.ต่างตระหนักดีว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน จึงเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล และคนไทยทุกคนสามารถช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมหาศาลในแต่ละปี หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะมีการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆด้วย

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*