มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6529 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 12794

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27986

หรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม nolvadex tablets buy, dapoxetine online.  

 

ที่มา :  thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax