มศว ร่วมแสดง ‘ศิลปะจีน-ท่ายาก’ ในงานมหกรรม’ไทย -จีน’

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวในงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน” จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ว่า ตนเป็นคนแรกที่แนะนำให้ศูนย์วัฒนธรรมจีน มีโอกาสพบกับมศว เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้นำสิ่งที่ดีของตนเองมาแลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ที่ต่างฝ่ายต่างมีเหมือนกัน คือการเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนหรือสนใจศาสตร์ด้านนี้ ซึ่งจีนยิ่งใหญ่ได้จากบทเรียนความอดอยาก การต่อสู้และความเสียสละของคนในชาติที่ทำเพื่อชาติมากกว่าเพื่อตัวเอง ประวัติศาสตร์ได้ถูกถ่ายทอดลงในรูปแบบของการแสดงและการท่วงท่าการร่ายรำ ทุกอย่างคือวัฒนธรรมที่สั่งสมและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งนี้คนไทยต้องเรียนรู้จากคนจีนให้มาก

ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวว่า งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดย มศว ร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ มีนักแสดงจากเมืองหางโจวมาแสดงศิลปวัฒนธรรม 12 ชุด และมีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ของ มศว ร่วมแสดงอีก 6 ชุด แต่ละชุดก็สวยงามและยากด้วย จึงถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันและเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

--1-1024x683.jpg

--3-1-1024x683.jpg

--4-1024x683.jpg

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*