มสด.ดึงต่างชาติดูงานปฐมวัย

นายสิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.) เปิดเผยถึงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ว่า โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวเรส ประเทศอังกฤษ เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย และเชื่อมั่นศักยภาพด้านการสอนปฐมวัยของมสด. จึงส่งนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประเทศอังกฤษ จำนวน 6 คน มาสังเกต และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ” ปัจจุบันมสด.ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวเรส เป็นที่เรียบร้อย โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันภายในของมสด. ได้แก่ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน นับเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหลักสูตรด้านปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาจากประเทศอังกฤษ อาทิ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) ศึกษาด้านวัฒนธรรมไทยใน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมถึงการเรียนรู้การประกอบอาหารไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของไทย และเหนือสิ่งใด คือ การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax