มหา”ลัยทั่วประเทศพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา

“ทปอ.จับมือมหา’ลัยทั่วประเทศ จัดโครงการจิตอาสาพร้อมกัน 21 เม.ย.นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และช่วยเหลือสังคม”

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในฐานะประธานทปอ. เปิดเผยว่า ทปอ.ได้เชิญตัวแทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)  และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มาหารือกันเกี่ยวกับการรวมพลังในการพัฒนาประเทศ  ตามนโยบาย ทปอ.พลัสพลัสคือการผนึกสถาบันการศึกษาทั้งหมด เพื่อยกระดับประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาแบบกระจายไปให้รอบด้าน  ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วจะต้องเข้าช่วยเหลือสังคมด้วย ดังนั้นที่ประชุมเห็นตรงกันมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะทำโครงการจิตอาสาพร้อมกัน เบื้องต้นกำหนดว่าจะดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 เมษายน 2561

cdce7e5ea70d5dc1887af537386375c6.jpg

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า จากนี้มหาวิทยาลัยต่างๆจะต้องกลับไปดูว่ามหาวิทยาลัยของตนเองนั้นจะทำโครงการอะไรบ้าง เช่น การเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดชุมชน สอนภาษาอังกฤษ  การให้ความรู้ชาวบ้าน  รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นไปใช้ในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยสยามทำแขนขาเทียมให้คนพิการ  สจล.ทำเรื่องการปราบผักตบชวา โดยใช้โดรน  มหาวิทยาลัยหอการค้าทำเกี่ยวกับเอสเอ็มอี เป็นต้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่าง ๆก็เข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้ว แต่ต่างคนต่างทำ ซึ่งการทำครั้งนี้เป็นการทำพร้อมกันทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำโครงการจิตอาสาร่วมกันด้วย

“นอกจากทปอ.จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้ว  ขณะนี้ ทปอ.กำลังจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบัณฑิตด้วย  เมื่อเร็ว ๆนี้ ทปอ.ได้พบกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หารือแนวทางพัฒนาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ สอดรับตามความต้องการของภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจชั้นนำ และกำลังจะไปหารือกับทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*