ม.รังสิตจับมือเอกชนนำงานวิจัยใช้เชิงพาณิชย์

นายนันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือเอ็มโอยู ร่วมกับ บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเอาผลงานวิจัยต้นแบบของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีของคณะฯ ไปดำเนินการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้มีข้อกำหนดที่สำคัญก็คือ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานในระดับประเทศหรือระดับสากล ทำให้เป็นข้อจำกัดหรือที่เรียกกันว่า หุบเหวมรณะสำหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย หรือที่เรียกกันติดปากว่างานวิจัยขึ้นหิ้งนั่นเอง ซึ่งทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานสำหรับประเทศไทย จึงได้มีแนวคิดในการที่จะทำการสลายหุบเหวมรณะดังกล่าว โดยการร่วมมือกับบริษัทที่มีศักยภาพในด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ ในการหานำเอาผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ ไปพัฒนาตามแนวทางของมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ในขั้นตอนต่อไป

“ความร่วมมือดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม ที่ประเทศผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ใช้แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์จนสามารถนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งแนวทางของความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับสององค์กรที่ได้มีความร่วมมือกันเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย ในด้านของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ตามแนวทาง Entrepreneurship Faculty ของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” นายนันทชัยกล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*