ม.ร.-มธบ. เข้าพบสกอ.แจงปรับหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

“สกอ.เรียก 2 มหา’ลัยหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานชี้แจง พบว่า ม.รามคำแหงกำลังจะปิดอีก 2 หลักสูตร เหลือ 15 หลักสูตรเปิดสอน พร้อมดูแลนศ.คงค้างรายบุคคล ขณะที่มธบ.เหลือ 4 หลักสูตรเปิดสอน เล็งเรียกมหาวิทยาลัยที่เหลือเข้าพบก่อนสรุปกกอ.”

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สกอ.ได้เชิญตัวแทนจาก 2 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ม.ร.) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(มธบ.)ซึ่งเป็น 2 มหาวิทยาลัย จาก 40 มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน จำนวน 9,099 หลักสูตร แต่มี 182 หลักสูตร ที่สกอ.ได้เปิดเผยข้อมูลว่าไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ติดต่อกัน 2 ปี(ปีการศึกษา2558 และ 2559) ให้มารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งม.ร.ได้ชี้แจงว่าจากหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 40 หลักสูตร นั้นขณะนี้ทางมหาวิทย่าลัยได้ดำเนินการปิดหลักสูตรการเรียนการสอนไปแล้ว 23 หลักสูตร และกำลังจะเสนอปิดอีก 2 หลักสูตร ซึ่งสกอ.ขอให้มหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลในหลักสูตรที่ปิดไปแล้วและกำลังจะปิดหลักสูตร ซึ่งมีประมาณ 100 กว่าคนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ไม่เกินปีการศึกษา 2561 ขณะนี้ม.ร.ยังมีหลักสูตรที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่ 15 หลักสูตร ซึ่งปัญหาที่พบคือเรื่องของคุณวุฒิของอาจารย์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่สกอ.กำหนด  แต่ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่  คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ส่วนของมธบ. ได้ชี้แจงว่า จากจำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 16 หลักสูตรนั้น ขณะนี้ได้มีการปิดหลักสูตรไปแล้ว 11 หลักสูตร งดรับนักศึกษาไป 1 หลักสูตร ดังนั้นเหลือหลักสูตรที่ยังเปิดสอนเพียง 4 หลักสูตร ส่วนปัญหาที่พบเป็นในเรื่องของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด แต่มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าได้มีการปรับปรุงและหาอาจารย์มาครบตามจำนวนเรียบร้อย อย่างไรก็ตามเร็วๆ นี้ สกอ.จะเชิญมหาวิทยาลัยที่ที่หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่เหลือมาชี้แจงว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะสรุปผลเสนอในการประชุมกกอ.เดือนมีนาคมนี้

 

ที่มา :  dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*