ม.เคนต์ แจกทุนเรียน ป.ตรี สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

มูลค่าของทุน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงิน 2,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 88,000 บาท) และอาจจะได้รับทุนต่อเนื่องไปจนถึง 3 ปี หากมีผลการเรียนที่ดีและสามารถรักษามาตรฐานการเรียนไว้ได้ โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวดในแต่ละปีการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน
  •   มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
  •   มีศักยภาพและความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่โลกของเราเผชิญอยู่
  •   สามารถเข้าเรียนแบบเต็มเวลาในสาขาภูมิศาตร์มนุษย์ หรือ Human Geography ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019
  •   ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเคนต์ก่อน จึงจะสามารถสมัครทุนได้ ดูรายละเอียดการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเคนต์คลิกที่นี่
  •   ได้คะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
วิธีการสมัครทุน
เป็นการสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยต้องเข้าไปล็อกอินและกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ https://evision.kent.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_lgn  จากนั้นคลิกที่ My Scholarships and Bursaries และเลือกทุนที่เราจะสมัคร ทำตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมกับอัพโหลดบทความความยาวไม่เกิน 500 คำ ในหัวข้อ “นักภูมิศาสตร์มนุษย์สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ได้อย่างไร”  (How can Human Geographers make a difference to the world?) อาจเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ก็ได้ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อผู้ที่ได้รับทุนภายในวันที่ 4 มิถุนายน ปี 2019 หากไม่ได้รับการติดต่อใดๆ ในช่วงเวลานั้นถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะ
หมดเขตรับสมัครทุน        22 พฤษภาคม 2019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/FN45HGSSAC01

Clip

“”

 

ที่มา : Dek-D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*