รัฐบาลออสเตรเลีย แจก 50 ทุน เรียนต่อ ป.โท “Australia Awards ASEAN Scholarships”

ออสเตรเลีย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการริเริ่มต่างๆ ด้านการศึกษาได้พัฒนามาจากโครงการทางการศึกษาที่สำคัญ และมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทั้งจากออสเตรเลียและอาเซียนได้เรียนรู้จากกันและกัน  เพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

      รัฐบาลออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “Australia Awards ASEAN Scholarships” จำนวน 50 ทุน ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2562 ความรู้จากการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ  รวมถึงการลดปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ

คุณสมบัติสำคัญ
– เป็นประชากรของประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย
– ยังไม่สมรส/ ไม่ได้สมรสกับประชากรประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
– ไม่เป็นผู้สมัครที่มีจุดประสงค์ที่จะขอวีซ่าอาศัยในออสเตรเลีย
– ไม่มีพันธะทางการทหาร
– มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.5 (no band less than 6.0) หรือคะแนน paper-based TOEFl 575 หรือ internet based TOEFL 90 หรือ PTE Academic 61 โดยต้องเป็นคะแนนสอบภายใน 2 ปี ตั้งแต่ 30 เมษายน 2016 – 30 เมษายน 2018)
– สำหรับผู้สมัครปริญญาโทจะต้องเป็นผู้สมัครที่จบปริญญาตรีแล้ว
– ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วนในใบสมัคร

– เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานที่ศูนย์ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

วิชาที่เปิดสอน
ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนในรายวิชาที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

Syre1n.jpg

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ
– ค่าครองชีพและที่พักระหว่างการเรียนปรับพื้นฐานที่ศูนย์ประเทศอินโดนีเซีย
– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– การตรวจสุขภาพและค่าเอ็กซเรย์ สำหรับการทำวีซ่า
– วีซ่านักเรียน DFAT และวีซ่าติดตามนักเรียน
– ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC)
– ค่า Establishment Allowance
– ค่าครองชีพ
– ค่าเล่าเรียน

รายละเอียดอื่นๆ 
– สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
– ดาวน์โหลดระเบียบการ + ตัวอย่างแบบฟอร์ม + ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่
– สมัครทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น (PC, Laptop, MAC)
– เบราเซอร์ที่แนะนำในการสมัคร ได้แก่ Mozilla, Firefox, Chrome หรือ Safari
– มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ mis@australiaawardsindonesia.org หรือส่งข้อความมาทาง WhatsApp at +62 812 8980 4911
– สมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
**สมัครได้ถึง 30 เมษายน 2018 **
ที่มา : เด็กดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*