รับตรง61 นิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง61 นิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ tamoxifen citrate, cheap Zoloft. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ยกเว้นสาขานิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 4 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 • (หน้า 2)

ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax