ร.ร.บ้านคู ปลื้มโอเน็ตสังคม-คณิต ป.6 สูงกว่าแต้มเฉลี่ยประเทศ

นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พัทลุง เขต 2 เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน และงานเปิดโลกวิชาการ โดยมีนายมาโนช หมานมานะ ครูโรงเรียนบ้านคู รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู นายสมหมาย เชื่อมใจ ประธานเครือข่ายคีรีรัตน์ และนายสุทธิรักษ์ ยีหรีม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับว่า โรงเรียนบ้านคูก่อตั้งเมื่อปี 2501 จัดการศึกษา มุ่งพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลมานานกว่ากึ่งศตวรรษ ชุมชนมีความเข้มแข็ง โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สนับสนุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียนเจริญรุดหน้า ผู้ปกครองและชุมชนไว้ใจศรัทธา และเชื่อมั่นในการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากการทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ยังมีผลการประเมินตามเกณฑ์นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อันดับที่ 1 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558 ของ สพป.พัทลุง เขต 2

“การจัดทำป้ายในครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาตลอดจนชุมชนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุจากการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ได้รับเงินบริจาค 120,000 บาท ส่วนด้านค่าแรงงานคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาได้ช่วยกันจัดทำป้ายโดยไม่คิดค่าแรงงาน การจัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านคูในวันนี้จะเป็นป้ายความดีที่จารึกอยู่ในใจของทุกคน ซึ่งมุ่งให้นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหน ความผูกพันต่อสถาบันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน” นายสุวรรณกล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*