วชช.ติดอาวุธทางปัญญา-สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุทัยธานี ว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดแบบดิจิตัล โดยจะนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ให้เกิดความรู้เท่าทัน เพื่อนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีรายได้ พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกัน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ไม่เพียงหลักสูตรดิจิตัลมาเก็ตติ้ง ที่จัดทำสนองตอบความต้องการของชุมชนเท่านั้น ในการเดินทางสัญจรมา วชช.อุทัยธานี สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาสถาบันฯ รวมถึงผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนต่าง ๆ ยังได้รับรู้และรับทราบด้วยว่า วชช.ยังมีหลักสูตรอีกหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้คนในท้องถิ่น ซึ่งได้มีการนำมาจัดแสดงผ่านมหกรรมวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปได้รับชม ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกว่านั้นก็คือ การได้เห็นคนในชุมชนอำเภอบ้านไร่ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการสร้างสรรค์เมนูอาหารพื้นบ้าน การนวดแผนไทย และการละเล่นสมัยโบราณที่หาชมยาก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน สะท้อนให้เห็นว่า วชช.เป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดติดกับชุมชนอย่างแท้จริง

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*