วธ.นำทูต 8 ประเทศตักบาตรเวียนเทียนมาฆบูชา

“วธ.-ศน.นำทูตานุทูต 8 ประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียนวันมาฆบูชา พร้อมพุทธศาสนิกชนสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ขณะที่พระเทพประสิทธิมนต์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ นครนายก”

ที่วัดปทุมวนาราม นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะทูตานุทูตประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ 8 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ภูฏาน กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยนายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม (มส.) และ 20 กระทรวงเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในวันนี้ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งปลูกต้นตะเคียนทอง บริเวณหลังศาลาพระราชศรัทธา พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนโอวาทปาฎิโมกข์ ซึ่งประกอบด้วยการละทำความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์มาสู่การปฏิบัติ และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

8db2e1a4d7d19b5e459cd7938e2b73ae.jpg

นายเหงียน ฮ๋าย บัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม กล่าวว่า ตนและภริยารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาที่วัดปทุมวนาราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ประเทศเวียดนามเป็นเมืองพุทธศาสนาเช่นกัน แต่ต่างนิกาย เวียดนามเป็นมหายาน แต่ได้น้อมนำหลักคำสอนตามพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตช่วยพัฒนาตัวเองและทำให้บ้านเมืองมีสันติสุข กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วย

b3c8d1759e0ceafe9f5eb8079d798dee.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจัดงานที่วัดปทุมวนารามนี้ได้มีการจัดนิทรรศการวันมาฆบูชา กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งการปฎิบัติธรรม โดยมีพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ขณะที่วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร มีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญ และเปิดให้ประกอบพิธีเวียนเวียนเป็นจำนวนมาก เช่น วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น

0b18622fe39342c6b7ffcbeb26e849a5.jpg

ด้านพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ทำบุญ วันมาฆบูชาวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรณ์ โดยพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูป อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล คือ เป็น วันจาตุรงคสันนิบาต คือ 1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย 2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง 3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ และ4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ โดยประชาชนที่จะเดินทางไปเวียนเทียนสามารถสอบถามเส้นทางโทร.08-1906-6974

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*