ศธ.เล็งใช้มาตรา 44 ตั้งกรมวิชาการ

ศธ.เล็งใช้มาตรา 44 ตั้งกรมวิชาการ

ยังไม่เคาะปรับโครงสร้างเล็ก-ใหญ่ อย่าห่วงดึงเอกชนร่วมจัดศึกษา

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ศธ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งเท่าที่ทราบ กมธ.การศึกษาฯ เสนอให้ ศธ.มีขนาดเล็กลงกระจายอำนาจให้มากขึ้น โดยให้มี ปลัด ศธ.เป็นผู้ประสานระดับ 11 เพียงคนเดียว แต่หากจะปรับตามนั้นก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยว่า ถ้าให้ปลัด ศธ.มีอำนาจสูงสุด และมีการตัดสินใจผิดพลาด ใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง ตรงนี้ต้องดูทั้งระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา จะปรับเล็กหรือใหญ่ ตนยังไม่สามารถบอกได้ แต่จากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน อาทิ นโยบายประชารัฐ ซึ่ง รมว.ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการชุดที่ 11 ที่อยากให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งต้องมาดูข้อดีข้อเสีย และไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงเพราะต่างประเทศก็ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีเรื่องใดบ้าง หากจำเป็นต้องปรับแก้ก็อาจจะต้องดำเนินการ ทั้งการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาครูและการพัฒนาหลักสูตรต่างๆด้วย

รศ.นพ.กำจรกล่าวอีกว่า เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การเดินหน้าจัดตั้งกรมวิชาการ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพื่อจัดตั้ง หรือจะใช้อำนาจของ รมว.ศธ. ประสานภายใน และจัดตั้งเป็นสำนักวิชาการขึ้นมาก่อน เพื่อเดินหน้าในเรื่องการปรับหลักสูตร ซึ่งต่อไปหลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่น เพราะโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเร็ว โดยอาจต้องทบทวนหลักสูตรทุก 3 ปี ไม่ใช่ 10 ปีเช่นปัจจุบัน จากนี้จะต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะถ้ากรมวิชาการ ไม่เกิดขึ้น การพัฒนาในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะเดินหน้าไปได้ลำบาก.

 

ที่มาข่าวการศึกษา http://www.thairath.co.th/content/577969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax