ศธ 04009/ว 1394 ขออความอนุเคราะห์ สนง.ศธจ. จัดทำข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1394 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ
1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1394 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
2. แบบรายงานข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แสดงเพิ่มเติม

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*