ศมส.ใช้5Fปรับฐานข้อมูลบริการสังคม

“ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เตรียมนำความเป็นไทย หรือ 5 F มาปรับฐานข้อมูล เพื่อให้บริการสังคม”

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ตามที่ วธ.มีนโยบายส่งเสริมการจัดทำชุดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเผยแพร่ต่างประเทศ รวมไปถึงรู้จักความเป็นไทย  5 F คือ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion)  มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) นั้น ศมส.มีแนวคิดที่จะนำ 5F มาปรับการทำงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษย์วิทยา โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาโดยจะมีการเจาะลึกเฉพาะด้าน เพื่อให้นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาสังคม และพัฒนาความรู้ได้ง่ายขึ้น

“การวิจัยของนักวิชาการของ ศมส.ที่เจาะจงและแยกเป็นหมวดหมู่จะทำให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า ที่สำคัญจะทำให้จัดทำระบบฐานข้อมูลของ ศมส.ง่ายขึ้น เช่น ถ้าจะค้นเรื่องอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ใด ก็จะสามารถหาข้อมูลได้ในหมวดของอาหาร หรือถ้าจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ก็จะสามารถค้นลงไปในหมวดประเพณีและเทศกาลได้ทันที ที่ผ่านมา ศมส.ทำการศึกษาค้นคว้าเป็นภาพรวมโดยไม่ได้แบ่งย่อยเป็นหมวดหมู่เฉพาะด้านลงไป ทำให้งานดูกว้าง แต่ถ้าทำตามนโยบาย 5 F เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับศมส.และประเทศในอนาคต ทั้งนี้ผมจะหารือกับนักวิชาการของ ศมส. และ เสนอแนวทางนี้กับบอร์ดบริหารศมส.เพื่อขอความเห็นก่อน”ผอ.ศมส.กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*