สกศ.เก็บข้อมูลเด็กข้ามชาติในเมืองไทย

“สกศ.เร่งเก็บข้อมูลและหาแนวทางให้เด็กข้ามชาติในไทย ทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก่อนสรุป เพื่อทำข้อเสนอเชิงนโยบบายให้ รมว.ศธ.พิจารณา”

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาตา และ จัดทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดตามแนวเมืองชายแดนที่มีศักยภาพเป็นประตูการค้า ขณะที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือไม่มีสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2561ที่ผ่านมา เนื่องจากประกาศฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และมีบางประเด็นที่ต้องทำให้ชัดเจนขึ้น นั้น จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือสัญชาติไทย ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่า มีเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือไม่มีสัญชาติไทย มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเลย และกลุ่มเด็กที่เดินทางมาเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับโดยข้ามแม่น้ำเมยจากเมียวดี ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังมีเด็กกว่าหมื่นคนได้เข้าเรียนกับศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนที่ตั้งกระจายอยู่ 59 ศูนย์ ขณะเดียวกันก็มีเด็กในวัยเรียนจำนวนมากที่ติดตามพ่อ แม่ เข้ามาทำงานแต่ยังไม่ได้เรียน

“ขณะนี้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แต่ทางราชการก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการสำรวจข้อมูลและหาแนวทางให้เด็กทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ มองทุกคนเป็นประชากรโลก จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระบุว่า เด็กที่อยู่ในเมืองไทยให้สิทธิเรียนเหมือนคนไทย ซึ่งประเทศไทยใจดีเด็กที่ไม่ได้อยู่แต่เดินทางข้ามมาเรียนจากชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแบบเช้ามาเย็นกลับก็ได้”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าวและว่า รมว.ศธ.มีนโยบายเปิดให้เรียนเต็ม ซึ่งตนคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งตัวเด็กที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวขยับฐานะทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้คนที่มีคุณภาพมาอยู่ และทำงานให้ อีกทั้งยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

news_VnJFlpYSWD141947_533.jpg

เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า เท่าที่ดูตัวเลขคร่าว ๆ เห็นว่าเราต้องปรับกระบวนการจัดการศึกษาใหญ่มาก เช่น ในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีเด็กที่ไม่ได้เรียนเลย กับ เด็กที่เรียนอยู่ในศูนย์การเรียนของเอกชนหมื่นกว่าคน ถ้าส่งให้มาเรียนในโรงเรียนของสพฐ. หรือ ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)รับไปทันทีอาจจะมีปัญหา ดังนั้นต้องคิดรูปแบบที่เหมาะสมแต่ต้องคิดให้เร็ว เพราะขณะนี้อยู่ในจังหวะที่รัฐบาลปรับพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่ง สกศ.จะรวบรวมข้อมูลเพื่อทำข้อเสนอในเชิงนโยบบายให้ รมว.ศธ.พิจารณาว่า จากสภาพปัจจุบันแบบนี้ ถ้าจะทำให้ได้ตามนโยบายที่ให้โอกาสเด็กทุกคนได้เรียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ควรจะทำอะไรบ้าง เช่น การลงทะเบียนเด็กทุกคน เพื่อใส่ในฐานข้อมูลบิ๊กดาตาของ ศธ.จะทำอย่างไร จะมีรูปแบบการจัดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับแต่ละกลุ่มอย่างไร และจะมั่นใจในเชิงมาตรฐานคุณภาพอย่างไร เป็นต้น

 

ที่มา : dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*