สพฐ. เล็งถกผอ.เขตฯดูข้อกม.ชง‘หมอธี’ดันสอบผอ.ร.ร.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้ากล่าวถึงกรณีที่ที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)และผู้อำนวยการโรงเรียน เรียกร้องให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สอบบรรจุผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการแทนตำแหน่งว่างซึ่งมีมากกว่า 4,000 อัตรา ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ โดยเสนอให้สงวนตำแหน่งว่างที่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 ไว้ก่อน รอจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าว ส่วนตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 หรือตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นหลังจากการยื่นคำร้องขอย้ายตามคำสั่งให้ทุเลากรณี ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) และมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ศธ. 0206.4/ว9 ตามคำแนะนำของศาลปกครองอุบลราชธานี หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยเร็ว ว่า เรื่องนี้ต้องเสนอให้ก.ค.ศ. พิจารณา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่กล้าคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดได้จริง ๆ แต่จะรับมาพิจารณาความเป็นไปได้ โดยจะนำเข้าหารือในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)และผู้ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 15-16 มีนาคมนี้

“สพฐ.รับฟังเรื่องนี้ ข้อเสนอของส.บ.ม.ท. เป็นเจตนาที่จะทำให้เกิดผลดี แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้หรือไม่ จะเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่ ผมขอหารือกับตัวแทนผู้อำนวยการสพท. และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งในการประชุมวันดังกล่าว จะมีการหารือ ประเด็นปัญหาเชิงบริหารที่ติดขัดในหลายประเด็น ทั้งในส่วนของโรงเรียนและสพท. เพื่อเสนอให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. พิจารณาแก้ปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตามปัญหาการย้าย และการสอบบรรจุผู้อำนวยการโรงเรียน มีปัญหาติดขัดที่ข้อกฎหมาย ซึ่งจะบอกว่า เป็นปัญหาวิกฤตหรือไม่ อยู่ที่มุมมอง หากมองในเชิงบริหารจัดการที่สพฐ. ทำ ขณะนี้ยังไม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนครบทุกแห่ง แต่ในเชิงคุณภาพก็อาจจะกระทบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ บางโรงเรียนคนรักษาการ ไม่ใช่รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นครู ก็อาจจะไม่กล้าตัดสินใจบางเรื่อง ทำให้งานช้าไป แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดว่า ถ้าจะสะดุดเชิงบริหาร โรงเรียนประถมศึกษาจะได้งบฯประจำเชิงรายหัว งบฯ เรียนฟรี ฉะนั้นเรื่องที่จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนปกติไม่ได้มีทุกปี ถ้าถามว่าวิกฤตหรือไม่ ก็อยู่ที่มุมมอง เพราะเป็นเรื่องที่ต้องทำตามกฎหมาย“นายบุญรักษ์กล่าว

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*