สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์-คณิต “พ.ค.-ก.ย.61”

ที่ ศธ 04002/ว1735 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 496 (ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์-คณิต “พ.ค.-ก.ย.61”)

buy clomid online cheap, clomid without prescription. e1e81d2002d1d4ad7e4fbc1aa06c18f9.gif
a90056b71021b94cb2fa24c40b5909c6.gif

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลจาก :: สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax