สภาวิชาชีพขอแก้ไขร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา

“9 พ.ค.นี้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ สรุปท่าทีและความเห็นยื่น “บิ๊กตู่” 7 ประเด็นจี้แก้ไขร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา หวั่นกฎหมายฉบับใหม่ทำคุณภาพบัณฑิตลด”

วันนี้(7 พ.ค.) นายทัศนัย ไชยแขวง อุปนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการเสวนา เรื่อง ” ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ…ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน” เมื่อเร็วๆนี้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 11 สภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาเภสัชกรรม สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล แพทยสภา สัตวแพทยสภา เห็นด้วยกับการปฏิรูปการศึกษา แต่เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีข้อบกพร่องที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ และการเข้าถึงผลสัมฤทธิ์คุณภาพของบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฉบับนี้ เหมือนใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวตั้งในการร่างกฎหมายพูดถึงแต่มหาวิทยาลัย แทบจะไม่ได้พูดถึงตัวผู้เรียนเลย ซึ่งจริงๆแล้วควรใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้งในการร่างกฎหมายขึ้นมาดูแลหรือควบคุมเกี่ยวกับการอุดมศึกษา

“ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ จะประชุมในวันที่ 9พฤษภาคมนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินสถานการณ์ สรุปท่าทีและจะนำข้อสรุปที่ได้จากการเสวนาไปยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ใน 7 ประเด็น อาทิ เรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพในสายงานบังคับบัญชา ที่ทับซ้อนระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) กับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และเรื่องการห้ามมิให้มีอำนาจในการรับรอง หรือ กำหนดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพนั้นๆของสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อกำหนดที่ขัดแย้งกับกฎหมายของสภาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญส่วนหนึ่ง คือ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ อันรวมถึงการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ก็เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ อีกทั้ง ยังมีผลเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐมีความผูกพันอยู่ในส่วนของวิชาชีพ จึงควรจะพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของชาติด้วย” นายทัศนัย กล่าว.

 

ที่มา : buy clomid online without prescription, clomid online. dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax