(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ก.พ.61

กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

  • สัญชาติไทย
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • buy clomid cheap, buy lioresal online.

  • มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ (หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านสื่อ multimedia เช่น photoshop, illustrator, premiere pro หรือมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  • มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • มีความรู้และความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดีและสามารถนำมาปรับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าจ้าง : คุณวุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท, คุณวุฒิ ป.โท 17,500 บาท

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกระทรวง” และขอให้ส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกนกพรรณ ลิ้มเจริญ หมายเลข โทรศัพท์๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๙๘๕ ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax