(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-4,12เม.ย.61

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
เปิดรับสมัคร 12 มี.ค.-12 เม.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป + มีประสบการณ์
เปิดรับสมัคร 14 มี.ค.-4 เม.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป + มีประสบการณ์

4. หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป + มีประสบการณ์

5. หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป + มีประสบการณ์

เปิดรับสมัคร 12 มี.ค.-12 เม.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ตำแหน่งที่ 3-5)

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*