(สมัครออนไลน์)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก20-30เม.ย.61

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,000-23,100 บาท
ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2. เภสัชกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,510-20,370 บาท
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

3. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,800-17,380 บาท (หลักสูตร5ปี) , 17,500-19,250 บาท (หลักสูตร 6 ปี)
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

4. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th ภายในวันที่ 20-30 เม.ย.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*