(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 12-19ก.พ.61

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

2. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา
ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ nolvadex for cheap, purchase Zoloft.  ภายในวันที่ 12-19 ก.พ.61

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax