สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือจัด “Chula North Expo 2018”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ ร่วมภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกาลังใจให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันที่ร่วมผนึกกาลังกับประชาคมชาวจุฬาฯ ในงาน “Chula North Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ เปิดเผยว่า งาน “Chula North Expo 2018” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ธีมงาน “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือ ซึ่งรายรับที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว ทางสมาคมฯ จะจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3 หัวข้อ ปันคิด อยากเห็นภาคเหนือเป็นอย่างไร? (พัฒนาเมืองเหนือ ให้ smart แบบเหนือๆ) สุขเกษียณ สุขเกษม ในสังคมผู้สูงอายุ Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีชื่อเสียง ประเทศไทย 4.0 เดินหน้าอย่างไร? และนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ นาเสนอประวัติและกาเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ ประวัติสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chulanorthexpo.com หรือทางเฟซบุ๊กที่ www.facebook.com/chulanorthexpo หรือสอบถามกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ โทร 08-6930-5999

order clomid, purchase clomid.

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax