สอศ.พร้อมให้ดาวน์โหลด Echo V.

“สุเทพ” เผย ปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กอาชีวะ ทำแอปพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ Echo V เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งาน พร้อมตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งเป็นศูนย์ภาษา Echo V ”

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขณะนี้ได้ดำเนินการปฎิรูปการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวะเช่นเดียวกัน โดยได้ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ Echo English Vocational หรือ Echo V. บรรจุคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการทำงานใน 9 ประเภทสาขาวิชา ได้แก่  สาขาบริหารธุรกิจ คหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประมง เกษตร ศิลปหัตกรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมช่างยนต์ และเทคโนโลยีและการสื่อสาร  เพื่อให้เด็กอาชีวะได้เรียนรู้เป็นการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนก่อนจบการศึกษาและออกไปทำงานจริง ซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นคำศัพท์ช่างทั้งสิ้น ทั้งนี้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดดาวน์โหลดได้ทันที  โดยตนเชื่อมั่นว่าหากเด็กได้นำมาใช้งานเด็กจะซึมซับและเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองให้เกิดความชำนาญ และจะทำให้เด็กอาชีวะจะมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน

“สำหรับการปฎิรูปภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวะนั้นได้มอบเป็นนโยบายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศได้นำเรื่องนี้ไปปฎิบัติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อีกทั้งหากนักศึกษาหรือวิทยาลัยใดมีปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชั่น Echo V. สามารถติดต่อไปได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งได้ทันที เนื่องจากผมได้มอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ Echo V. ในการปฎิรูปภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

 

ที่มา :  dailynews clomid buy online, buy clomid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax