สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน
– ทักษะ
ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน

– สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัครงาน
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน

เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรับสมัคร : Website :

kru2day.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*