สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 28ก.พ.-14มี.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางโฆษณา ทางประชาสัมพันธ์ ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือทางวิทยุกระจายเสียง-โทรทัศน์

2. พนักงานฝ่ายศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชามัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์

3. พนักงานโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ.-14มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา ;  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*