‘สิงห์ดำ’ ยกย่อง ‘สุรชาติ-ปิยะ-ดอน-วัส’ ศิษย์เก่าดีเด่นปี’61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในประกาศสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องรายชื่อนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561 ใจความว่า ด้วยสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้ซึ่งใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริตได้รับความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน มีความประพฤติดี ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมทั่วไปในฐานะของนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ อันเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการศึกษา ตอบแทนพระคุณของสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน ดังนี้

สาขาข้าราชการประจำ
ศ.(พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ (รุ่นที่ 25) อัยการสูงสุด
นายวิบูลย์ คูสกุล (รุ่นที่ 27) อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมองโกเลีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (รุ่นที่ 31) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายฐานิศร์ ณ สงขลา (รุ่นที่ 32) เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจัรกบาเห์เรน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (รุ่นที่ 36) อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สาขาข้าราชการการเมือง หรือนักการเมือง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รุ่นที่ 20) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสุธี มากบุญ (รุ่นที่ 22) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สาขานักวิชาการ
ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข (รุ่นที่ 26) อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
น.ส.ลานทิพย์ ทวาทศิน (รุ่นที่ 21) ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สาขาองค์กรอิสระของรัฐ และองค์การมหาชน
นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ (รุ่นที่ 23) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายปิยะ ปะตังทา (รุ่นที่ 24) ประธานศาลปกครองสูงสุด
นายวัส ติงสมิตร (รุ่นที่ 24) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ
นายกฤตบุญ (ปิยะ) รณรื่น (รุ่นที่ 22) ผู้ประพันธ์เพลง “จามจุรีประดับใจ”
นายประวิทย์ ด่านกิตติกุล (รุ่นที่ 26) ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดี.เค.โคโคส จำกัด

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*