สิ้นครูโขน”ราฆพ โพธิเวส” ศิลปินแห่งชาติปี2547

“วงการโขนเศร้าครูโขนราฆพ ศิลปินแห่งชาติปี 47 เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 84 ปี เคยได้รับพระทหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 ต่อท่ารำพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ อุทิศตนสอนโขนให้แก่คนรุ่นใหม่หลายสถาบัยงนการศึกษา ด้านครอบครัว ตั้งพิธีสวดพระอภิธรรมวัดตรีทศเทพ ศาลา 5/1 วันที่23นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร   อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากครอบครัวนายราฆพ  โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) ปี 2547 ว่าท่านถึงแก่กรรมลงแล้วในเวลา 13.35 น. ของวันที่ 22 ก.พ. ณ บ้านพักเลขที่ 47 เขตดุสิต  กรุงเทพฯ จากโรคชรา  สิริอายุ 84 ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  ในวันที่ 23 ก.พ.  เวลา 17.00น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  23-28  ก.พ. วลา 18.30 น.ณ  ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพ และทางครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 50 วัน และจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้สูญเสียครูโขนที่มีฝีมือการแสดงยอดเยี่ยม โดยเฉพาะตัวยักษ์ สำคัญที่ท่านสามารถใช้ท่ารำมีอาวุธประกอบได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่วว่องไว และมีกระบวนท่ารำที่งดงาม ทุกครั้งที่แสดงโขนก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สวธ.ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  150,000บาท และดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ทางครอบครัวต่อไป

สำหรับประวัติของ นายราฆพ  โพธิเวส เป็นผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ      ให้รับการต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ในพระราชพิธีพระราชทานครอบผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน นอกจากนี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเป็นนักแสดง เป็นอาจารย์สอนศิลปะโขน เป็นผู้กำกับการแสดงโขน และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงโขนให้กับสถาบัน ต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ และแพร่หลาย  ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้  ได้แก่การแสดงละครพันทาง  และต่อท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ  ท่านจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์โขน) ปี 2547-28 ก.พ.”

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*