‘หมอประเวศ’ แนะลักษณะ 10 ประการของระบบการศึกษาที่ดี

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา” ในงานเวทีภาคีเพื่อการศึกษาไทย TEP 2018 จัดโดย TEP (Thailand Education Partnership) หรือภาคีเพื่อการศึกษาไทย ว่า ระบบการศึกษาที่ดี ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน ให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์อย่างหลากหลาย ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องวิชา ที่ลดทอน และจำกัดศักยภาพของความเป็นมนุษย์ลง แนวคิดการศึกษาปัจจุบันเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน ที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง การศึกษาเป็นเพียงการท่องวิชา ซึ่งเรียนยากไม่สนุก จำไม่ค่อยได้ ทำอะไรไม่เป็น และขาดการพัฒนาชีวิตรอบด้าน เนื่องจากครูเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ครูจึงล้าสมัยโดยเร็ว ที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยยังเป็นแท่งตายตัว จากประถมสู่มัธยม อุดมศึกษา และสร้างค่านิยมด้วยปริญญาบัตร ทำให้ระบบการศึกษาแบบท่องวิชา ตรึงคนทั้งแผ่นดินไว้ในระบบที่บั่นทอนศักยภาพอย่างยากที่จะแก้ไข

ศ.นพ.ประเวศกล่าวอีกว่า การศึกษาไทยยังคงตั้งอยู่ในระบบราชการ รวมศูนย์อำนาจ ที่ทำมากว่า 100 ปี จึงหนาแน่นไปด้วยความเชื่อ ความเคยชิน อำนาจ ผลประโยชน์ มายาคติ ที่เชื่อมโยงกันอย่างหนาแน่น ยากต่อการแก้ไข ทำให้ความพยายามปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาหลายครั้งไม่ประสบความสำเร็จ ระบบการศึกษาในอุดมคติ ควรจะเป็นระบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทั้งมวล เพื่อพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างหลากหลาย ทุกภาคส่วน ควรจะแสวงหา และพัฒนาระบบการศึกษาในอุดมคติ ช่วยกันลองทำ เรียนรู้ และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

 

ที่มา :  buy clomid cheap, buy lioresal online. matichon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax