“หมออุดม”ดันขยายผลอาชีวะทวิภาคี

““หมออุดม”ติดตามนโยบายรัฐบาล ดันเพิ่มผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา เร่งขยายผลอาชีวะพรีเมี่ยม”

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ว่า ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศขณะนี้ กำลังคนสายวิชาชีพทั้งหลายถือเป็นกระดูกสันหลังใหญ่ แต่ขณะนี้เราขาดทั้งปริมาณคือจำนวนไม่เพียงพอ และคุณภาพที่ต้องมีทักษะที่สูงขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถแข่งขันกับใครได้ และไม่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ จีดีพี ได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้เราเน้นการเรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการเรียนแบบเข้มข้นอย่างน้อยครึ่งเวลาของหลักสูตร เช่น หลักสูตรสองปีจะต้องไปยู่ที่สถานประกอบการอย่างน้อยหนึ่งปี โดยจะต้องมีอาจารย์ตามไปประกบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง รวมถึงการประเมินผล ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ เพราะที่ผ่านมาสถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมมักจะบ่นมาตลอดว่า เด็กไปแล้วไปทำงานไม่ได้ ต้องใช้เวลาฝึกปีถึงสองปีเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าสามารถทำงานร่วมกันด้วยระบบที่มีความร่วมมืออย่างเข้มข้น และร่วมกันจัดทำหลักสูตร ประเมินผล จะทำให้โดนใจสถานประกอบการแน่นอน ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษา จบแล้วทำงานได้เลยไม่ต้องฝึกซ้ำอีก

“วันนี้มีคนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นสูง(ปวส.) ประมาณ 20 ล้านคน แต่ก็ยังไม่พอ เพราะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปเร็วมาก ดังนั้นจึงต้องนำคนกลุ่มนี้มาพัฒนาและยกศักยภาพให้ได้ จะต้องทำหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและต่อเนื่อง ให้มีทักษะที่สูงขึ้น และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ขณะเดียวกันเราก็กำลังทำโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐบาล หรือ อาชีวะพรีเมียม 6 สาขา ใน 19 วิทยาลัย ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ ซึ่งจะเป็นการนำร่องการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาก่อนที่จะมีการขยายผลในวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป”ศ.นพ.อุดมกล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*