ห้องสมุดยุคใหม่ มธ. กับ…การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น การค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านทางโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้อินเตอร์เน็ตกลายเป็นห้องสมุดและคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้แล้ว อย่างไรก็ตามห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่มีชั้นหนังสือตั้งเรียงรายมากมาย พร้อมกับบรรยากาศอันเงียบสงบที่รอคอยเหล่าหนอนหนังสือแวะเวียนมาทักทาย ก็ยังคงมีกลิ่นอายความคลาสสิก และยังคงสร้างประสบการณ์ที่หาได้ยากจากโลกอินเตอร์เน็ตอยู่ดี และนี่จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของไอเดียการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดต่างๆ ทั่วโลก

ล่าสุดทางหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ที่อยู่คู่กับชาวธรรมศาสตร์และประเทศไทยมายาวนานถึง 84 ปี ได้พัฒนาการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากลและยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการให้บริการพื้นที่ห้องสมุด รองรับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาหรือ ที่เรียกว่า “Ubiquitous Learning” เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในทุกๆ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

โดยข้อมูลจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันเราสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานห้องสมุด ตามพฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกันออกไปได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่ทำงานหรือทำกิจกรรมส่วนตัว กลุ่มที่สอง ผสมผสานกันระหว่างการใช้ทรัพยากรห้องสมุดกับการใช้พื้นที่ห้องสมุด และกลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุดเลย แต่ค้นหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

ความท้าทายที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเสมอ รวมถึงต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิสัยทัศน์ในการพัฒนาห้องสมุดของ “หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” จึงเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้บริการให้มีคุณภาพ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ การวิจัยและทำงานต่างๆ

นอกจากภารกิจในการปรับปรุงการบริการให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้ว ปัจจุบันนี้ห้องสมุดยังกลายเป็นพื้นที่เหลาไอเดียของคนช่างฝันทั้งหลาย เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ให้ผู้คนสามารถมาสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ได้อีกมากมาย

52ceb03cf9b68fdb47125ae1268345f2.jpg buy nolvadex, Zoloft withoutprescription.

e2a9d630d79725d8675f97fa23569220.jpg

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*