‘อนุบาลกระบี่’ เลือกตั้งประธานน.ร. เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

‘อนุบาลกระบี่’ เลือกตั้งประธานน.ร. เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน โดยผู้สมัครประธานนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 ด.ญ.ปณาลี ชิตาพงศ์ เบอร์ 2 ด.ญ.ณัชชา ชุมจันทร์ เบอร์ 3 ด.ญ.ณัชชานันท์ แก้วทอง เบอร์ 4 ด.ญ.กนกวรรณ ดำคล้ำ และเบอร์ 5 ด.ญ.จิรัชญา ฉากจินดา มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 1,317 คน ผู้มาเลือกตั้ง จำนวน 1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66 บัตรดี จำนวน 1,221 ใบ บัตรเสีย จำนวน 52 ใบ ผลการเลือกตั้ง ด.ญ.จิรัชญา ฉากจินดา เบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งด้วยผลคะแนน 326 คะแนน ได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกระบี่

นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ (กกต.) มาให้ความรู้ และนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์ มาใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคมสร้างสรรค์ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม

-1-1024x865.jpg

-2-853x1024.jpg

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*