อัพเดทด่วน! ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ บางสาขา ลด-งด รับรอบ 2-4

น้องๆ หลายคนคงได้เห็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกันไปแล้ว และมีน้องหลายคนกำลังรอโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์กับศึกษาศาสตร์ คือคณะที่เรียนเป็นคุณครูเหมือนกันนะคะ)
ซึ่งนอกจากในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดรับสมัครคณะครุศาสตร์ ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอง เช่นเดียวกับ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับคณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

แต่หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกระเบียบการและเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ล่าสุด ได้ประกาศมาแก้ไขจำนวนรับเข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 คัดเลือกรับไม่เกินจำนวน ที่ระบุไว้ใน มคอ. และคุรุสภาอนุมัติ

clomid side effects, generic lioresal.

      โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา และคหกรรมศาสตรศึกษา ยกเลิกการรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 2 – 4
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาอังกฤษศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา ลดจำนวนในรอบที่ 2 และ 4 และจะยกเลิกในรอบที่ 3

พี่แนนนี่คาดว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น น้องๆ จะต้องติดตามระเบียบการและรายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะ และถ้ามาเมื่อไหร่ พี่ก็จะรีบอัพเดตให้น้องๆ ทราบกันเลยค่ะ

 

เครดิต : tcas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*