อากาศแปรปรวน

“ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ ทั้งมีปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน มาฟังกันว่าคนอุดมศึกษามีวิธีป้องกันอย่างไร”

ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ บางวันก็มีฝนฟ้าคะนอง ทั้งมีปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คนอุดมศึกษามีวิธีป้องกันและรับมืออย่างไรกับปัญหานี้

news_zPPRaNGhOh141342_533.jpg

เริ่มกันที่ สิริภากร พูลสวัสดิ์ “น้ำฟ้า” นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว )บอกว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวน บางวันมีถึง 3 ฤดู ทำให้การออกจากบ้านเป็นเรื่องที่ยาก แต่ด้วยหน้าที่ของแต่ละคนอย่างไรก็ต้องออกจากบ้าน ซึ่งน้ำฟ้าต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละลอง เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสูดเข้าไปนั้นจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง การไม่ออกจากบ้านหรือต้องใช้ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละอองนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ น้ำฟ้าอยากให้ทุกคนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและไม่เพิ่มมลพิษในอากาศ เช่น การหันมาใช้รถบริการสาธารณะมากขึ้น แทนที่จะขับรถส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดมลพิษแล้วยังประหยัดด้วย

news_ZcxmhYiGpV141352_533.jpg

“พัฒน์“  พัจฐนศักดิ์  หนักแน่น  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุดรธานี บอกว่า สภาพอากาศที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแปรปรวน  ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย พอสายๆก็ร้อนมาก บางครั้งก็มีฝนตกลงมาอีก จนทำให้ปรับตัวแทบไม่ทัน ดังนั้นช่วงนี้พัฒน์ก็จะพยายามออกกำลังกาย เช่น การเดินไปเรียน หรือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ซึ่งอย่าน้อยก็ช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น  หากใครสนใจจะนำวิธีนี้ไปปฎิบัติบ้างก็ไม่ว่ากัน   อย่างไรก็ตามเมื่อสภาพอากาศเป็นเช่นนี้เราก็ควรที่จะตรวจสภาพอากาศจากแอพลิเคชั่นต่างๆ หรือฟังข่าวจากกรมอุตุวิทยาอยู่เป็นประจำ เพื่อจะได้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นได้

news_cbjOkNzlKT141400_533.jpg

“แยม” อินทุอร เทพกำเหนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) บอกว่า เมื่อปี 2558 จังหวัดเชียงรายมีปัญหาหมอกควันมาก เนื่องจากมีชาวบ้านเก็บผลผลิตจากการเกษตรแล้วก็จะถางและเผา ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ทำให้หน่วยงานต่างๆรวมถึง มฟล.โดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน รวมทั้งให้ความรู้และวิธีการป้องกันสุขภาพแก่ชาวบ้านโดยสาธิตวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และในปี 2560 ที่ผ่านมา ถึงแม้ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงรายจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทางสาขาวิชาฯก็ยังคงดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*