อาชีวะโชว์ผลงานนักศึกษาศิลปกรรม งานช่างทอง

““วิทยาลัยช่างทองหลวง”จัดนิทรรศการโชว์ผลงานนักศึกษา สุดอลัง ถ่ายทอดแนวคิดสู่ผลงานวิจิตร ในงาน “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง”ครั้งที่ 3”

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่า กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง ได้จัดนิทรรศการและการเดินแบบเครื่องประดับอัญมณี แสดงผลงานนักศึกษา “งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยกิจกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาทั้งในด้านฝีมือ แนวคิด เทคนิควิธี และการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีในสาขางานช่างทองหลวง สาขางานเครื่องประดับอัญมณี  และสาขาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ที่นำมาผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างสรรค์งาน                

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ความพิเศษของงานในครั้งนี้ คือ มีหลายผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมา  เช่น การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบตัว อย่างต้นยางนา ดอกปีบ ดอกรวงผึ้ง ไผ่น้ำเต้า ดอกพิกุล และเสาวรสป่า ประกอบกับองค์ความรู้ และทักษะฝีมือ เกิดการรังสรรค์ผลงานที่นอกจากจะมีมิติของความสวยงามร่วมสมัย ใช้ได้จริง เพื่อเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์แล้ว ยังได้มีการต่อยอดนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประสมประสาน สร้างผลงานที่มีกลิ่นหอมอีกด้วย

“อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศยังมีโอกาสของการเติบโตในธุรกิจอีกมาก และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกในลำดับต้นๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดบุคลากรทั้งในระดับบริหาร และระดับทักษะฝีมือ ซึ่ง สอศ.ตระหนักถึงความสำคัญของกำลังคนวิชาชีพในสาขานี้ จึงจัดแสดงผลงานของนักศึกษา เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งเพี่อให้สาธารณชน ประชาชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เห็นถึงโอกาส และมีทางเลือกในการเรียนสาขาอาชีพเพิ่มขึ้น
    
ด้าน นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาช่างทองหลวง ของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)และผลงานทางวิชาการโครงการพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนำเสนอในรูปแบบของการเดินแฟชั่นโชว์ เป็นการสวมใส่เครื่องประดับ ซึ่งมีผลงานจัดแสดงรวมจำนวน  46 ผลงาน และจัดให้มีคลินิกเครื่องประดับภายในงาน สำหรับให้คำปรึกษา และบริการ ด้านความรู้ การบำรุงรักษา แก่ผู้สนใจและคนที่รักชอบอัญมณี        

 

ที่มา  dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax