เกี่ยวกับ ปลวก แมลงทำลายบ้านเรือน

ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มักจะให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์  ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าปลวกนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นไม้  หรือเครื่องมือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไว้ไม้ต้องผุพังลง  นอกจากนั้นแล้วปลวกยังทำลายพืชผลทางการเกสรบางชนิดอีกด้วย  ถือไว้ว่าเป็นแมลงที่สร้างความเสียหายให้กับเราในหลายด้วย  แม้กระทั่งต้นไม้ที่ยังเป็นๆอยู่ก็ถูกมันกัดได้  ปลวกอาศัยอยู่ในดินและไม่กี่ทชนิดเท่านี้ที่อาศัยอยู่ในไม้กับต้นไม้ที่ผุ  ดังนั้นใต้ดินที่อาศัยอยู่ไม่รู้เลยว่ารังของมันอยู่ตรงไหนบ้าง  ผู้เป็นเจ้าของบ้านมักจ้างให้บริษัทกำจัดปลวกกำจัดอยู่เสมอ  นอกจากนั้นปลวกสามารถกระจายไปในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  โดยอาศัยการเป็นแมลงเม่าบินไปยังที่ต่างๆได้ง่าย

                  ปลวก  เป็นแลงชนิดหนึ่ง  มีชื่อเรียกอีกว่า “มดสีขาว”  อยู่ในอันดับไอซอพเทอรา  บนโลกนี้พบปลวกมากกว่า 2,000 ชนิด  มีในประเทศไทย 90 ชนิด

ลักษณะของปลวก
                   เป็นตัวอ่อนนิ่ม  ปากใช้กัดกินและมีความแข็งแรง  มีหนวดสั้น  มีปีกในตัวเต็มวัยได้บางชนิด  ปีกที่มีเป็น 2 คู่  บางใส  ยาวมีขนาดเท่าดัน  สามารถหลุดออกมาได้ง่าย  บางชนิดไม่มีตาหรือมีขนาดเล็กมาก  อาศัยกันแบบสังคมระดับชั้น  และมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้

ลักษณะของสังคมปลวก
ปลวกมีการแบ่งเป็นชั้นของสังคม  ในการปฏิบัติหน้าที่ของการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน  โดยมีลำดับดังนี้

  1. ปลวกตัวผู้และปลวกตัวเมีย มีไว้สำหรับการผสมพันธุ์  อาจจะเรียกว่าปลวกราชาและปลวกราชินีก็ได้  เมื่อโตเต็มที่แล้วปลวกชนิดนี้จะมีปีกกลายเป็นแมงเม่า  มันมักจะบินในช่วงหลังฝนตกใหม่ๆ  เมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วปีกจะหลุดออก  แล้วก็จะไปวางไข่ในดินเป็นนางพญาปลวก  ทำหน้าที่วางไข่อย่างเดียว  พบว่าสามารถวางไข่ได้วันละ 30,000 ฟอง  หลังจากนั้นเมื่อเป็นไข่ได้ 30 – 20 วัน  นางพญาจะมาควบคุมให้ไข่นั้นเจริญเติบโตเป็นปลวกชนิดอะไร  ปกติแล้วปลวกตัวเมียและตัวผู้จะมีอายุได้ 3 ปีจะจัดตั้งรองของมันและจะปล่อยให้ตัวลุกผสมพันธุ์กันปีละ 1 – 2 ครั้ง  โดยจะปล่อยให้ผสมพันธุ์หลังฝนตก  มีจำนวนมากและสามารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว  ปลวกนางพญาบางตัวสามาระอยู่ได้ถึง 25 ปี
  2. ปลวกทหาร ปลวกชนิดนี้มีไว้ป้องกันอันตรายจากแมลงชนิดอื่นที่จะมาทำลายรังของมัน  ปลวกชนิดนี้หัวจะโตไม่มีตา  มีเขี้ยวขนาดใหญ่ไว้ต่อสู่กับศัตรูอย่างเช่นมด  นอกจากนั้นอาจจะมีสารพิษบางอย่างที่เป็นพิษออกจากตัวมันด้วย ปลวกทหารมีจำนวนไม่มาก  เมื่อเปรียบเทียบกับปลวกงาน  และปลวกตัวผู้ตัวเมียที่ยังไม่ได้พร้อมผสมพันธุ์
  3. ปลวกงาน หรือปลวกกรรมกร  มีจำนวนมากที่สุด  มีขนาดเล็กและเป็นหมัดเช่นเดียวกับปลวกทหาร  มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่  มีหน้าที่หาอาหาร  เจาะต้นไม้  ซ่อมบำรุง  ปากของมันมีลักษณะคล้ายเลื่อย

                   อาหารของปลวก ปลวกทุกชนิด  กินไม่แห้งและใบไม้แห้ง  โดยกินเซลลูโลสจากอาหารเหล่านั้นและสร้างที่อยู่อาศัย  จึงเป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้าง  เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้  แต่มีประโยชน์ในการช่วยย่อยสลายไม้ที่ล้มตาย

การอาศัยของปลวก  การอาศัยของปลวกมีสองประเภท  ขึ้นอยู่กับชนิด  บางชนิดอาศัยอยู่ในดินมีการสร้างโพรงปลวกหรือจอมปลวกขนาดใหญ่  และรังของมันจะอยู่ใต้ดินมีช่องระบายอากาศเป็นอุโมงค์ไปด้านบนพื้นดินและเป็นอุโมงค์ที่ใช้เดินทางในการอาหารต่างๆ  แจจะมีแทรกไปรอยแยกตามไม้

 

ที่มา :  krabork

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax