เก็บภาษีสุนัขและแมว

“ตีเกราะเคาะไม้วันนี้ จะพาไปคุยเรื่องจัดเก็บภาษีสุนัขและแมวกับคนอุดมศึกษากันจ้า”

ประเด็นร้อนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีสุนัขและแมว รวมทั้งหามาตรการลงโทษคนที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อย…แล้วคนอุดมศึกษามองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง

เริ่มกันที่ สุธาทิพย์ คำลือ “เจม” นักศึกษาชั้น ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต บอกว่า เจมไม่เห็นด้วยที่จะเก็บภาษีสุนัขและแมว เพราะคนเลี้ยงมีภาระที่ต้องรับผิดชอบกับสัตว์เลี้ยงของตนเองอยู่แล้ว เช่น ค่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ค่าอาหาร และค่าตรวจรักษาสุนัขและแมว เป็นต้น แต่เจมเห็นด้วยที่จะมีมาตรการในการลงโทษผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อย โดยอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือน หรือ เสียค่าปรับบ้า งเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้กระทำพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามสัตว์ทุกตัวมีชีวิตเหมือนคน เมื่อเราเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลและเอาใจใส่ให้ดี หากไม่มีเวลาหรือไม่พร้อมก็ควรที่จะไปเลี้ยงสัตว์ให้เป็นภาระอีก

S6pWRN.jpg

“ทาม” วรพชร บถพิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า สัตว์ไม่ใช่สิ่งของที่คนเลี้ยงไม่ชอบหรือ ไม่รักแล้วจะนำไปปล่อย หรือทิ้งขวาง สัตว์เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องการความรัก และการดูแลเอาใจใส่ การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เรื่องที่ผิด ส่วนแนวคิดให้มีการเสียภาษีสุนัขและแมว หรือมาตรการลงโทษคนที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยนั้น ทามไม่เห็นด้วยเพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน สิ่งที่ควรทำน่าจะเป็นการให้ความรู้แก่คนเลี้ยง ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดได้จากสัตว์ รวมถึงวิธีการป้องกัน ที่สำคัญควรจะไปคิดวิธีการว่า จะมีการปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้เลี้ยงอย่างไร

S6aMYE.jpg

ติยาวรรณ ศรีสุทโท “เบญ”นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บอกว่า ที่บ้านเลี้ยงสุนัข 5 ตัว เพราะครอบครัวรักสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนและแก้เหงา สุนัขทุกตัวเป็นเหมือนสมาชิกของบ้าน มีความรักและผูกพันกัน แต่เท่าที่เห็นมีบางคนนำสัตว์มาเลี้ยงตอนเล็ก เพราะน่ารัก แต่พอโตก็ทิ้งขวาง หรือนำไปปล่อย ก็ขอฝากว่า เมื่อเลี้ยงสัตว์แล้วต้องดูแลเอาใจใส่ให้ตลอด เพราะสัตว์มีชีวิตเหมือนคน ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควรเลี้ยง เพราะเป็นภาระกับตัวเอง และอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นด้วย เบญเห็นด้วยที่จะเก็บภาษีสุนัขและแมว เพราะจะได้นำภาษีมาดูแลสุนัขจรจัด และก็น่าจะได้คนเลี้ยงที่อยากเลี้ยงสัตว์จริง ๆ เนื่องจากยอมเสียเงินให้แก่สัตว์

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*