“เจ้าคุณธงชัย” มอบทุนการศึกษาจีนให้อาชีวะไทย

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล มอบทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อนให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาและนักเรียนโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยฯ จำนวน 45 คน เพื่อไปเข้าค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในวันที่ 17-30 มี.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นการจัดสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยเจ้าของภาษา ที่สำคัญสภาผู้แทนประชาชนและสภาการศึกษานครเทียนจิน ยังได้มอบทุนการศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่อาตมาเพื่อมอบให้นักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ปีละ 35 ทุนต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีผู้รับทุนไปศึกษาต่อแล้ว 83 คน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดให้มีการสอบแข่งขัน ปรากฏมีผู้ผ่านเข้ารับทุนแล้ว 35 คน

พระพรหมมังคลาจารย์ กล่าวต่อว่า นอกจาก นั้นสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ส (Hainan Airlines) ยังได้มอบทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน (บนเครื่องบิน) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป จำนวน 50 ทุน ที่วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาเกือบ 200 คน และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ โดยคณบดีคณะการบิน วิทยาลัยซันย่าฯ จะมาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*