เตรียมตั้งวชช.สุโขทัย-เพชรบูรณ์-ชุมพร

“นายกสภาสถบันวิทยาลัยชุมชน เตรียมตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย เพชรบูรณ์ ชุมพร เหตุสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ บริหารจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนไม่ได้ ชี้หากตั้งได้จะเพิ่มทางเลือกการศึกษาสำหรับประชาชนได้อย่างทั่วถึง”

วันนี้(19 มี.ค.)ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สุโขทัย เพชรบูรณ์ และชุมพร  เนื่องจากประชาชนใน3 จังหวัดอยากให้จัดตั้งวชช.ขึ้น โดยให้เหตุผลว่าแม้ในจังหวัดอาจจะมีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่แล้ว แต่ก็ไม่สามารถให้บริการจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอำเภอที่อยู่รอบนอก ซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการและประชาชนจังหวัดสุโขทัย และเพชรบูรณ์ ได้ไปหาพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดตั้ง วชช.ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นที่ประชุมจึงได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง วชช.ทั้ง 3 แห่ง โดยนพ.พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้ง วชช.สุโขทัย และเพชรบูรณ์  และ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้ง วชช.ชุมพร ทั้งนี้เบื้องต้นวชช.สุโขทัย และเพชรบูรณ์ น่าจะดำเนินการได้ก่อนเพราะค่อนข้างพร้อม          

ดร.สิริกร กล่าวต่อไปว่า จากนี้คณะกรรมการจัดตั้ง วชช. และคณะกรรมการร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน จะต้องไปศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ คาดว่าจะใช้เวลาระยะหนึ่ง และให้นำข้อมูลกลับมาเสนอให้สภาสถาบันฯได้พิจารณา ถ้าทุกอย่างลงตัวสภาสถาบันฯก็จะเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง วชช.ต่อไป จากนั้นต้องเสนอเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาเห็นชอบ และเสนอกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง วชช.ต่อไป นอกจากนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้เสนอให้นำระบบ SPU UNIT ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานรูปแบบใหม่มานำร่องใช้กับ วชช.ใหม่ เพราะมีหน่วยงานราชการบางแห่งที่ตั้งขึ้นใหม่ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้แล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งระบบดังกล่าวออกแบบมาใช้กับหน่วยงานมีขนาดกะทัดรัด จึงทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัว
 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*