เปิดชมนิทรรศการในหลวงร.9 “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” วังพญาไท

“วธ.-กรมศิลปากร เปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” จากพระที่นั่งทรงธรรมท้องสนามหลวง มาแสดงพระราชวังพญาไท ให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่บีดนี้เป็นต้นไป น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9”

ที่พระราชวังพญาไท  กรมศิลปากร กระทรววงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกและมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท  เปิดนิทรรศการ”พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ณ พระที่นั่งพิมานจักรี  พระราชวังพญาไท  โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนพ.ย.และเดือน ธ.ค.พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาประกอบด้วยนิทรรศการสองส่วน ได้แก่ นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ณ พระที่นั่งทรงธรรม และนิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต ซึ่งนำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนงานศิลปกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งประกอบพระราชพิธีโดยละเอียด มีประชาชนจากทั่วประเทศเข้าชมนิทรรศการทั้งสองส่วน ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.  ถึง 31 ธ.ค.2560 ราว 4 ล้านคน ทั้งนี้เมื่อจบนิทรรศการ ณ ท้องสนามหลวงแล้ว กรมศิลปากร จึงมอบนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ทั้งชุด จำนวน 54 บอร์ด รวมสิ่งของจัดแสดงและสื่อมัลติมีเดีย  ซึ่งเคยจัดแสดง ณ พระที่นั่งทรงธรรมให้กับกรมแพทย์ทหารบกและมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำมาจัดแสดง ณ บริเวณโถงพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท โดยประชาชนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ดป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงร.9รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานกำเนิดเป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย และเคยเสด็จพระราชดำเนินหลายครั้ง

news_DTUpHAddES161903_533.jpg

news_oVDiVzkyIY161838_533.jpg
พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า  ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ได้วางแผนจัดวางนิทรรศการเป็น 2 โถงภายในพระที่นั่งพิมานจักรี ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่ง ณ พระราชวังพญาไทแห่งนี้ นิทรรศการจัดแสดงด้วยเนื้อหาสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 เมื่อเสด็จอวตาร แสดงพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ณ วังสระปทุม โซนที่ 2 รัชกาลที่ร่มเย็น นำเสนอพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ โซนที่ 3 เพ็ญพระราชธรรม กล่าวถึงธรรมทั้ง 10 ประการ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงธำรงควบคู่กับการทรงงาน โซนที่ 4 นำพระราชไมตรี กล่าวถึงการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ และรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณระดับโลก โซนที่ 5 พระจักรีนิวัตฟ้า วิดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้สึกของประชาชนต่อการเสด็จสวรรคาลัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 นิทรรศการนี้ประชาชนจะได้มีโอกาสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนิรันดร์

news_PdxIjJqeLe161851_533.jpg

พลโท นายแพทย์ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการ กล่าวว่า  พระราชวังพญาไทมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติด้วย ที่พระราชวังพญาไทแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต ปลูกฝังเยาวชนและประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมให้มีความรักชาติ บ้านเมือง มีคุณธรรม และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามนิทรรศการ”พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” จัดอย่างเหมาะสม งดงาม และสอดคล้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชม เพราะนอกจากจะได้ชมนิทรรศการทรงคุณค่าแล้ว จะได้ร่วมสัมผัสกับสถาปัตยกรรมสำคัญแห่งนี้ด้วย  ทั้งนี้ มูลนิธิฯ และชมรมคนรักวัง พระราชวังพญาไท ได้จัดวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลและนำชมนิทรรศการและพระราชวังด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะและทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนวันเข้าชม

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*