เปิดรับมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

“ศธ. รับมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมมือภาคเอกชนคิดค้นหลักสูตร รูปแบบการสอน ประเมินผลบัณฑิต ให้เด็กสามารถทำงานได้ทำงานเป็น พร้อมให้ส่งหลักสูตรได้ตั้งแต่บัดนีถึง 20 มี.ค.61 คัดเลือกนำเสนอครม.สร้างมิติใหม่ระบบอุดมศึกษาไทย”

วันนี้(19 ก.พ.)ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เชิญตัวแทนภาคเอกชน จำนวน 20 บริษัท จาก 10 อุตสาหกรรม มาประชุมเกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งทุกแห่งยินดีให้ความร่วมมือโครงการดังกล่าว และในวันที่19 ก.พ.นี้ ตนจะเชิญมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มทั่วประเทศมาประชุมและร่วมส่งหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถส่งหลักสูตรได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ ถึงวันที่ 20 มี.ค.2561 จากนั้นจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเสนอมาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.เพื่อนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในสัปดาห์แรกของเดือน เม.ย.นี้

“หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ถือเป็นมิติใหม่ในการปรับการเรียนการสอนของอุดมศึกษาไทย ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างชัดเจน ္โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงกำหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผล ว่า บัณฑิตที่จบไปควรมีผลสัมฤทธิ์ด้านใด เป็นหลักสูตรบูรณาการไม่ใช่หลักสูตรขนมชั้น ไปเรียนในภาคเอกชน 50%ของเวลาเรียนทั้งหมด รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ต้องมีมาตรฐานทักษะความรู้ และทักษะอารมณ์ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อให้เด็กสามารถทำงานได้ทันที” ศ.นพ.อุดม กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ถ้าการดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะสามารถประกาศรับนิสิต นักศึกษา หลักสูตรพันธุ์ใหม่กลุ่มแรก ได้ทันทีในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือ ทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ที่จะเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 9 – 13 พ.ค.นี้ แต่หากมหาวิทยาลัยไหนดำเนินการไม่ทันก็สามารถเข้าร่วมในทีแคส รอบ 5 ประมาณเดือน ก.ค.2561

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*