เปิดรับสมัครแล้ว โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 61

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ม.แม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

 

ที่มา :  unigang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*