เพิ่มช่องบริการครู

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือกับนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศว่า จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 9,000,000 คน ในการชำระค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และค่าเทียบโอนความรู้ ซึ่งชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป.

 

ที่มา :  thairath

  clomid for cheap, generic clomid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*