เมืองขยายวิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธนใกล้สูญ

“ผลวิจัยพื้นที่โดยรอบกรุงธนบุรี ช่วง 20 ปี พบการพัฒนาขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นทำลายความเป็นชุมชน ขณะที่นโยบายรัฐ และกทม.ไม่สนับสนุนการฟื้นฟูสวน ชี้อนาคตวิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธนหายไปแน่ๆ”

จากสัมมนา “ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง : มองผ่านชีวิตคนและชุมชน” ในโอกาสฉลองกรุงธนบุรีครบรอบ 250 ปี ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพื้นที่ทางกายภาพโดยรอบกรุงธนบุรีในช่วง20ปี พบว่า บ้านสวนริมคลองบางเชือกหนังและพื้นที่ตลิ่งชันเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเมือง  ทั้งจากการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน ขยายเส้นทางรถไฟฟ้ามายังฝั่งธนบุรี ทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น พื้นที่สวนถูกกว้านซื้อเพื่อทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนริมคลองบางเชือกหนังมากขึ้น ไม่สามารถใช้น้ำทำเกษตรได้ เพราะน้ำในคลองเน่าเสีย มีสีเขียวคล้ำ ทำให้คุณภาพผลผลิตต่ำลง ชาวสวนขายที่ดินย้ายไปหาแหล่งเพาะปลูกใหม่ การเดินทางทางน้ำซบเซา เรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารน้อยลง พ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือขายอาหารสด-แห้งก็ไม่มีแล้ว ทิ้งเรือ ขายเรือ จอดเรือ แล้วขึ้นบกไปขายของในย่านการค้าแทน

“การพัฒนาขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นทำลายความเป็นชุมชน ขณะที่นโยบายรัฐและกทม.ไม่สนับสนุนการฟื้นฟูสวน ส่วนการโปรโมทท่องเที่ยวที่ชูตลาดน้ำ ล่องเรือชมสวน ขายความเป็นพื้นถิ่น ก็เพียงประวิงเวลาเท่านั้น ถึงแม้ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยสวนกลางหมู่บ้านอยู่ แต่ชาวสวนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน เพราะฉะนั้นในอนาคตวิถีชีวิตชาวสวนฝั่งธนจะหายไปแน่ๆ”น.ส.วราภรณ์กล่าว

e0f56a4e1965f4d4e509bbdf3e24d08e.jpg

ด้านนายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) กล่าวว่า การศึกษาของนักวิชาการทำให้พบว่า การพัฒนาเมืองเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่จะทำอย่างไรให้การพัฒนาเมือง ไม่กระทบต่อวิถีชุมชน วัฒนธรรม รวมทั้งไม่ให้คนดั้งเดิมทิ้งถิ่น ดังนั้น ศมส.จะรวบรวมข้อมูลวิจัยของนักวิชาการในเครือข่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้หน่วนงานต่าง ๆ ได้ใช้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเมือง อีกทั้งจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและชุมชน สร้างความตระหนักในการรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีหรือเอกลักษณ์ชุมชนไว้ ก่อนที่รากเหง้าด้านมานุษยวิทยาจะไม่เหลือให้คนรุ่นต่อไปได้ศึก

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*