เรียนหลักสูตรทำธุรกิจกับชาวจีน ใช้ได้จริงในปัจจุบัน

ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวในวาระครบรอบ 50 ปีของสถาบันว่า มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่มุ้งเน้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมมาโดยเสมอ ซึ่งในปีนี้มีแผนการเปิดตัวหลักสูตรอีกมากมายที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรระยะสั้น Expert on China” หรือEOC” เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

เพราะเป็นหลักสูตรที่รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์การทำธุรกิจกับชาวจีนให้ประสบความสำเร็จอย่างครบวงจรจากผู้มีความรู้มากประสบการณ์ จุดประสงค์ที่ทำหลักสูตรนี้ขึ้นเพราะเล็งเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีประชากรมาก รวมถึงลักษณะภูมิประเทศและความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทำให้จีนเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ทำให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจลงทุนทำการค้าในประเทศจีน หากแต่การจะเข้าไปจับธุรกิจกับคนจีนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้านั้นจะต้องอาศัยการศึกษา การมองตลาดที่แหลมคม และรอบครอบ เราจึงได้จัดตั้งหลักสูตรที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในประเทศจีนมาร่วมแนะนำวิธีคิดที่แตกต่าง ให้เหล่านักธุรกิจได้นำไปปรับใช้กับรูปแบบกิจการของตนเอง

อย่างไรก็ตาม Expert on China” หรือ EOC เป็นคอร์สการเรียนระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจและเจ้าของกิจการที่สนใจศึกษาตลาดจีนแบบครบวงจร อาทิ ทิศทางเศรษฐกิจและภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน, กลยุทธ์ทางการตลาดและการลงทุนในจีน, ระบบการขนส่งและภาษีที่ควรรู้เมื่อทำธุรกิจกับจีน, วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจีนแบบเจาะลึก โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากเหล่ากูรูผู้มีประสบการณ์การทำงานและทำธุรกิจในจีนหรือกับคนจีนผ่านการเรียนในรูปแบบการสัมมนาและเวิร์คช็อปเป็นเวลา 4 เดือน โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 21 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://eoc.dpu.ac.th

 

ที่มา :  clomid for cheap, generic clomid. dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax